JIEPUSHE NA UBAGHILI NA UNYIMI

Ewe ndugu yangu-Allah akurehemu-kwa mapenzi ya Allah ninakuusia pamoja na kuiusia nafsi yangu. Tujiepushe na tuipige teke tabia mbaya ya ubakhili na unyimi. Viwili hivi; bakhili na unyimi si pambo…