WASIA MARIDHAWA KWA WAISLAMU WOTE

MAANA;

Wasia ni  neno lenye asili ya lugha ya Kiarabu ni neno ambalo limetumika ndani ya Qur-ani Tukufu, hadithi za mtume na baki ya maandishi mengine ya kiarabu.

Neno hili  kama lilivyotumika ndani ya Qur-ani na Sunah lina maana ya maneno  yenye maadili maonyo yanayolenga :-

Kunasihi/kuamrisha juu ya ama kutenda au  kutokutenda jambo fulani.

Kuadabisha na kutoa muongozo juu ya  suala  zima la maisha.

Kuelekeza, kukosoa na kurekebisha tabia .

 

CHIMBUKO: 

Asili na  chimbuko la darsa yetu hii ya wasia ni kauli yake  Allah Mola Mwenyezi ambayo  ni wasia wake kwa walimwengu wote:

“…NA KWA YAKINI TULIWAUSIA (amri) WALIOPEWA KITABU KABLA YENU, NA NYINYI (pia) KWAMBA MUMCHE ALLAH (wasia)…” (4:131)

Na inaeleweka wazi kwa kila mmoja wetu kwamba kumcha Allah (Taqwa) ni kujiepusha na makatazo ya Allah na kuyatekeleza maamrisho yake.

 

LENGO/MADHUMUNI:

Darsa hizi za wasia zinalenga kumjenga musislamu kiutu na kitabia ili:-

Maisha yake yote yatoe taswira ya Uislamu, yaani awe ni Uislamu unaotembea.

Awe ni kigezo cha utu na tabia njema katika jamii anayoishi nayo.

Afikie daraja ya Ucha–Mungu (Taq-wa) kwa kutenda anayoamrishwa katika wasia na kuacha anayokatazwa.

Mpenzi msomaji wetu, darsa hizi za wasia ambazo ni sehemu ya somo la Akhlaaq zitakujia katika mfululizo utakaokuwa chini ya anuani munasibu. 

Ni matarajio yetu makubwa kwamba wasia huu  maridhawa utakunufaisha katika maisha yako binafsi, ya kijamii, ya ulimwengu huu na ule ujao. 

Kwa fadhila zake Allah ambaye ndiye aliyetuelekeza katika sula zima la wasia.  Sasa kwa msaada wake Allah tuingie katika darsa zetu hali ya kuwa tunakusudia kujiusia sisi nafsi zetu na wewe msomaji wetu.

 

WASIA MARIDHAWA KWA WAISLAMU WOTE

MAANA;

Wasia ni  neno lenye asili ya lugha ya Kiarabu ni neno ambalo limetumika ndani ya Qur-ani Tukufu, hadithi za mtume na baki ya maandishi mengine ya kiarabu.

Neno hili  kama lilivyotumika ndani ya Qur-ani na Sunah lina maana ya maneno  yenye maadili maonyo yanayolenga :-

Kunasihi/kuamrisha juu ya ama kutenda au  kutokutenda jambo fulani.

Kuadabisha na kutoa muongozo juu ya  suala  zima la maisha.

Kuelekeza, kukosoa na kurekebisha tabia .

(more…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *