FIQHI NA SHERIA – UTANGULIZI

“Mwenyezi Mungu akimtakia kheri Mja humfahamisha (humpa elimu) kwenye dini” Hadith Tukufu

Leave a Reply

Your email address will not be published.