SOMO LA TATU-UDHU

i) MAANA YA UDHU : Tamko/Neno udhu linafasirika katika lugha ya kiarabu kama wema, uzuri na ung’avu. Ama maana ya udhu katika istilahi ya wanazuoni wa fani ya Fiq-hi; udhu…

SOMO LA PILI-04 , Malengo/Makusudio ya ndoa.Inaendelea

“KUTENGENEA KWA FAMILIA YAKO, NDIO KUTENGENEA KWA JAMII NA TAIFA LAKO” Sifa njema zote ni haki yake Allah; Mola wa viumbe vyote. Yeye pekee ndiye wa kuabudiwa na kuombwa. Rehema…

SOMO LA TATU – HALI YA BARA ARABU WAKATI WA KUPEWA UTUME MUHAMMAD – Rehema na Amani zimshukie.

“SIRA YA MTUME WA ALLAH; FALSAFA NA MAFUNDISHO YAKE” Naam, kwa mara nyingine tena, Mola wetu Mtukufu anatukutanisha katika darasa letu la Sira, ili litusaidie kumjua Mtume wetu na dini…

SOMO LA KUMI NA NANE -01 , Wale wanao kula mali ya yatima kwa dhulma

Alhamdulillah! Kuhimidiwa ni kwa Allah! Ambaye amesema na kauli yake ni haki: “Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo yachuma. Hapana dhulma leo. Hakika Allah ni Mwepesi wa kuhisabu”.  Na amani…

AYA YA WIKI (Juma la 75)

Ishi na muongozo na maelekezo ya Qur-ani, ufanikiwe duniani na akhera: Miongoni mwa mambo yanayo pelekea kuongezeka kwa riziki/kipato, ni kutoa sana sadaka: “Sema: Kwa hakika Mola wangu Mlezi humkunjulia…

HADITHI YA WIKI (Juma la 75)

“Mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa ahali wake (watu wake wa nyumbani)”. Sahih Ibn Hibbaan-Allah amrehemu.

KATAZO LA WIKI (JUMA LA 75)

Si ustaarabu, si uungwana na wala sio mafundisho ya Uislamu, kwa nini lakini ushike utupu (uchi) wako wa mbele au wa nyuma kwa mkono wako wa kulia?! Kumbuka lakini, mkono…

SWALI LA WIKI(JUMA LA 75)

SWALI: Mwanamke mtaabadi, anapenda Swakuswali jamaa msikitini khususan swala ya Tarawehe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini mtazamo na hukumu ya sheria katika kadhia hii ya mwanamke kwenda msikitini…

KUSTANJI/KUCHAMBA NA ADABU {TARATIBU ZA KUKIDHI HAJA}

“Mwenyezi Mungu akimtakia kheri Mja humfahamisha (humpa elimu) kwenye dini” Hadith Tukufu Kustanji/Kuchamba ni kusafisha na kuondoa najisi iliyotoka katika mojawapo ya tupu {uchi}mbili au zote mbili; tupu ya mbele…

SOMO LA PILI SEHEMU YA TATU – Malengo/Makusudio ya ndoa

“KUTENGENEA KWA FAMILIA YAKO, NDIO KUTENGENEA KWA JAMII NA TAIFA LAKO” Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu, aliye uumba ulimwengu kwa utashi, uwezo, malengo, mpangilio na makadirio…