WAJIBU WA KUJITWAHARISHA KUTOKANA NA NAJISI

Imempasa na kumuwajibikia mwislamu kuutwahirisha mwili, nguo, mahala/sehemu alipo na mazingira yake kwa ujumla kutokana na kila kilicho najisi kwa maana zote mbili kwani hiyo ni amri ya MwenyeziMungu alipomwambia Mtume wake bali ummah mzima :

 “NA NGUO ZAKO UZISAFISHE” [74:4]

MwenyeziMungu pia amewasifia waja wake ambao hujitahidi katika suala la usafi na kujiepusha/kujilinda na najisi aliposema

“HAKIKA ALLAH HUWAPENDA WANAOTUBU NA HUWAPENDA WANAOJITAKASA” [2:22]

Katika kulisisitiza na kulitilia mkazo suala la twahara na kujiepusha na najisi Bwana Mtume anatuambia :


“Twahara ni nusu ya imani”

Kadhalika Bwana Mtume amewaagiza na kuwaamrisha wanawake kujitwaharaisha kutokana na damu ya hedhi kama alivotuamrisha sote kuondosha kila najisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *