RAMADHAN

RAMADHANI HIYOOO INAKWENDA ZAKE, EWE MUISLAMU

Mstahiki wa kuhimidiwa na kutukuzwa ni Allah; Mola Muumba wetu aliye tuambia katika kitabu chake kitukufu: “Hawawi sawa watu wa motoni na watu wa peponi. Watu wa peponi ndio wenye…

“LAILATUL-QADRI NI BORA KULIKO MIEZI ELFU MOJA”

Sifa na Shukurani zote njema ni zake Mola Muumba wetu ambaye Yeye ndiye aliyesema: “Hakika Sisi tumeiteremsha Qur’ani katika Lailatul-Qadri, usiku wa cheo kitukufu. Ni nini kitacho kujulisha Lailatul-Qadri? Lailatul-Qadri…

MAKALA MAALUM – VITA VYA BADRI

VITA VYA BADRI-IJUMAA, RAMADHANI 17/02 A.H. {13th MARCH/624 A.D.}Allah Mtukufu anasema:“NA ALLAH ALIKUNUSURUNI KATIKA (vita vya) BADRI, HALI NYINYI MLIKUWA DHAIFU. BASI MCHENI ALLAH ILI MPATE KUSHUKURU (kila wakati kwa…

RAMADHANI 1442-JUKWAA LA 06

“MWEZI WA RAMADHANI, ZIMO NDANI YAKE NEEMA ZA ALLAH KWA WAJA WAKE ZISOZO HESABIKA WALA KUDHIBITIKA” Sifa zote njema anastahiki Allah ambaye ametuongoza katika dini hii na hatungekuwa ni wenye…

RAMADHANI 1442-JUKWAA LA 05

“WAISLAMU TUNAPASWA, TENA KWA NJIA YA WAJIBU, KUIJUA THAMANI YA MSIMU HUU WA KIROHO ILI TUFAIDIKE NAO” Sifa zote njema na takasifu ni zake Allah; aliye juu na Mkuu ambaye…

QIYAMA

SOMO LA KUMI NA TISA

MANDHARI YA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Kila sifa kamali zinamstahikia Allah Mtukufu, aliye sema katika kitabu chake kitukufu: “Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na dini ya haki, ili…

SOMO LA KUMI NA NANE

MANDHARI NA VITISHO VYA SIKU YA KIYAMA. “Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote, na Yeye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni…

SOMO LA KUMI NA SABA

MANDHARI NA VITISHO VYA SIKU YA KIYAMA. Mstahiki wa kuhimidiwa na kutukuzwa ni Allah; Mola Muumba wetu, nasi waja wake hatuwezi kumuhimidi na kumtukuza ila kwa kuwezeshwa naye. Ewe Mola…

SOMO LA KUMI NA SITA

MANDHARI NA VITISHO VYA SIKU YA KIYAMA Ewe Mola wetu! Ni zako Wewe tu sifa njema zote na shukrani zote. Ni zako Wewe tu sifa njema zote kwa namna inayo…

MANDHARI NA VITISHO VYA SIKU YA KIYAMA.

Kuhimidiwa na kutukuzwa kunamstahikia Allah; Mola Mlezi wa viumbe wote, ambaye ametuneemesha kwa neema ya Imani na Uislamu. Na Rehema na Amani zimuendee Bwana wa ulimwengu; Mtume wetu Muhammad. Na…

FIQHI NA SHARIA

FAIDA YA FIQHI

غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ Umuhimu na faida itokanayo na elimu hii ya fiq-hi unajidhihirisha katika maisha ya kila…

MISINGI YA FIQHI

Misingi ya fiq-hi ni chimbuko la elimu hii yaani mahala ambamo elimu hii imechukuliwa. Elimu ya fiq-hi imejiegemeza katika misingi mikuu minne kama ifuatavyo: Qur-aniHadithi(sunnah)Ijmaa,naQiyaasi Hii ndio misingi na tegemeo…

WAJIBU WA KUJITWAHARISHA KUTOKANA NA NAJISI

Imempasa na kumuwajibikia mwislamu kuutwahirisha mwili, nguo, mahala/sehemu alipo na mazingira yake kwa ujumla kutokana na kila kilicho najisi kwa maana zote mbili kwani hiyo ni amri ya MwenyeziMungu alipomwambia…

MAANA YA NAJISI

Najisi ni neno la kiarabu lenye maana mbili; maana ya kilugha na ya kisheria. Najisi katika lugha ni kila kilicho kibaya hata kama ni twahara kama vile makamasi, makohozi, tongotongo…

UBORA WA TWAHARA

Mwenyezi Mungu Mtukufu amewasifia sana waja wake wanapenda kujitwaharisha na kujitakasa ndani ya Qur-ani aliposema: “HAKIKA ALLAH HUWAPENDA WANAOTUBU NA HUWAPENDA WANAOJITAKASA”. (2:222) Utaona kutokana na aya hii kwamba twahara…

SIRA YA MTUME(SAW)

Mauaji ya Sayyidna Aliy

Mnamo mwaka wa 40 Hijiriya, Allah Ataadhamiaye alimpumzisha khalifa wa Mtume wake; Sayyidna Aliy, kutokana na mizozo endelevu hii na tofauti sugu hizo zilizo ugubika umma wa Kiislamu. Akamchanganya na…

KUUWAWA KWA MUHAMMAD, MTOTO WA SAYYIDNA ABUBAKARI

Ulipo wadia mwaka wa thelathini na nane, Muawiyah akamtuma Amrou bin Al-Aaswi kukiongoza kikosi cha askari elfu sita, kwenda Misri. Amrou akaenda mpaka akapiga kambi katika nyanda za chini za…

UTANGULIZI SIRA YA MTUME

SIRA NI NINI? Sira ni fani inayojishughulisha kuelezea maisha ya Nabii Muhammad tangu kuzaliwa mpaka kufa kwake, ikiwa ni pamoja na malezi na makuzi yake, wasifu wake wa kimaumbile, tabia…