UTANGULIZI WA DINI NA UISLAMU

“NA ANAYETAKA DINI ISIYOKUWA YA KIISLAMU BASI HAITAKUBALIWA KWAKE NAYE AKHERA ATAKUWA KATIKA WENYE KHASARA (kubwa kabisa)” Al-Qur-an (3:85).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *