SALAMU YA KWANZA

Kutoa salamu ni ule ugeukaji wa kutumia shingo tu wa

mwenye kuswali kuliani kwake il-hali akisema

…………ASSALAAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH

Nguzo hii ni natija ya kauli ya Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie

“ Ufunguo wa swala ni Twahara na Ihramu yake ni Takbiyra na ufunguzi wake ni Kutoa salamu”. Turmidhiy, Abuu Daawoud na wengineo.

Uchache wa salamu ni mtu kusema mara moja:

……………………………………… ASSALAAMU ALAYKUM

Ama ukamilifu wake ni kusema.

………………………………………. ASSALAAMU ALAYKUM WARAHMATULLAH

Mara mbili, mara ya kwanza kuliani na ya pili kushotoni.

Imepokelewa hadithi kutoka kwa Sa’ad – Allah amuwiye radhi – amesema :

Nilikuwa nikimuona Mtume wa Allah – Rehema na Amani zimshukie – akitoa salamu kuliani kwake na kushotoni kwake mpaka ninaona weupe wa kitefute (shavu) chake” Muslim.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *