KATAZO LA WIKI (JUMA LA 62)

Eti kwa kuwa umeswali sana miaka mingi, umefunga sana faradhi na sunna, umehiji na kufanya umra mara nyingi, umejenga misikiti na madrasa, umetoa sana sadaka, na … na …. Basi ndio ujione kuwa wewe ni mtu wa peponi, hapana huko ni kughurika, hatuingii peponi kwa wingi wa amali. Hebu tega sikio lako upulike: “Fanyeni yaliyo sahihi na yatekelezeni na ikupateni bishara njema. Kwani hakika ya mambo yalivyo, hakuna yeyote atakaye ingizwa peponi na amali zake. (Maswahaba) wakauliza: Hata wewe, ewe Mtume wa Allah! Akajibu: Hata mimi, ila tu kama Allah atanifunika kwa msamaha na rehema zake”. Bukhaariy [08/474]-Allah amrehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *