HADITHI YA WIKI (JUMA LA 85)

Imepokewa kutoka kwa Uthmaan bin Affaan-Allah amuwiye radhi-amesema: Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Atakaye tawadha kwa ajili ya swala, kisha akapiga hatua kwenda kuswali swala ya faradhi, akaiswali pamoja na watu au pamoja na jamaa, au (akaiswali) msikitini, Allah atamsamehe madhambi yake”. Muslim [232] na Ahmad [01/67]-Allah awarehemu.

One thought on “HADITHI YA WIKI (JUMA LA 85)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *