HADITHI YA WIKI (JUMA LA 84)

“Yaepukeni mambo matatu yenye kuleta laana; kwenda haja kwenye mapito ya maji, katikati ya njia na penye kivuli”. Abu Daawoud [26], Ibn Maajah [327] na Ahmad [01/299]-Allah awarehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *