HADITHI YA WIKI (JUMA LA 79)

“Bora ya amali ni wewe kufariki Dunia na ilhali ulimi wako u maji maji kwa kumdhukuru Allah”. Sahih Al-Jaami’i-Allah amrehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *