HADITHI YA WIKI (JUMA LA 77)

“Atakaye tawadha kikamilifu, kisha akaswali rakaa mbili (Sunnatul-Wudhuu), akielekea (kwazo) kwa moyo wake na uso wake, imemuwajibikia pepo”. Nasaai [151], Muslim [234], Abu Daawoud [169] na Ahmad [04/158]-Allah awarehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *