HADITHI YA WIKI (Juma la 75)

“Mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa ahali wake (watu wake wa nyumbani)”. Sahih Ibn Hibbaan-Allah amrehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *