HADITHI YA WIKI (JUMA LA 72)

“Atakaye muamini Allah na Mtume wake, akasimamisha swala na akafunga Ramadhani, imethibiti kwa Allah kumwingiza peponi”. Bukhaariy [2790]-Allah amrehemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *