HADITHI YA WIKI (JUMA LA 62)

“Jibrilu aliendelea kuniusia kumfanyia wema jirani mpaka nikadhani kuwa atakuwa mrithi wangu au atapewa haki ya kunirithi”. Bukhaariy [08/43]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *