HADITHI YA WIKI (JUMA LA 69)

“Je, niwaeleze aina za watu wa peponi? Ni kila mtu mnyonge aliye mnyenyekevu, kama atakula yamini kwa Allah (ya kufanya kitu ilhali akitumaini ukarimu wa Allah), Allah atamtimizia. Je, niwaeleze aina za watu wa motoni? Wote ni watu wenye vurugu, kiburi na ukorofi”. Bukhaariy [06/440]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *