HADITHI YA WIKI (JUMA LA 60)

“Si mwongo yule anaye wasuluhisha watu kwa kuzua khabari nzuri au kusema khabari nzuri”. Bukhaariy [03/857]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *