WASIA MARIDHAWA KWA WAISLAMU WOTE

MAANA; Wasia ni  neno lenye asili ya lugha ya Kiarabu ni neno ambalo limetumika ndani ya Qur-ani Tukufu, hadithi za mtume na baki ya maandishi mengine ya kiarabu. Neno hili …