WAISLAMU WALIKUWA CHINI YA UONGOZI WA BUSARA

WAISLAMU WALIKUWA CHINI YA UONGOZI WENYE HURUMA NA BUSARA, WAKATI AMBAPO MUSHRIKINA WALIKUWA CHINI YA UONGOZI MPUMBAVU (USIO NA BUSARA) WENYE KIBURI. Tukichukulia kwamba Abuu Jahli ndiye aliyekuwa kiongozi wa…