VYA KUJITWAHARISHIA

Vitu vitumikavyo katika twahara ni hivi vinne vifuatavyo: i.Maji ii.Mchanga iii.Dab-ghu na iv. Mawe.   i/ MAJI: Maji yakiwa miongoni mwa vitu vinne hivi ndiyo yatumikayo sana katika suala zima…