VIKOSI VYA UJASUSI VYATUMWA KUCHUNGUZA NYENDO ZA MAADUI

Wanasira na wanatarekh (wanazuoni wa fani za Sira naTarekh) wana istilahi (terminologies) wanazozitumia wanapoandika habari zihusianazo na vikosi vya vita vya Mtume.  Hutumia neno “sariyah” kumaanisha kikosi cha vita ambacho…