UVIVU NA AJIZI

Muislamu si mtu wa ajizi wala hawi mvivu bali ni mtu thabiti, mtendaji kazi na huwa na pupa ya maendeleo. Ajizi na uvivu, hizi ni tabia mbaya ambazo Mtume wa…