UTAJO WA PEPO WALIPUA MORI NA KUAMSHA ARI YA MAPAMBANO

Upepo wa pepo ya Allah ukawavumia waislamu katika uwanja wa mapambano, maisha ya ulimwengu huu wakayaona hayana thamani. Kufa shahidi kukawa na ladha mno kwao kuliko kitamu cho chote ukijuacho.…