UMUHIMU WA SWALA NA NAFASI YAKE KATIKA UISLAMU

A: HUKUMU YA SWALA KWA MUJIBU WA QUR-ANI NA SUNNAH Ewe ndugu yangu mpenzi; hebu kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Mtukufu tuzianze nasaha zetu kwa kumuomba Mola wetu Mtukufu atuwafikshe…