TWAHARA

Hii ndio sharti ya kwanza ya kusihi swala:  Twahara nni nini, tayari umekwishajifunza katika sura ya kwanza, somo la kwanza, rejea huko na utaona. Twahara ambayo ni sharti ya kusihi…