TWAA

Moyo na nafsi ya mwanadamu imeumbwa katika maumbile na tabia ya kufuata au kutofuata inayoelekezwa na kuamrishwa kutenda au kutotenda. Nafsi inapojijengea utamaduni wa kufuata na kutekeleza iliyoamrishwa na kujiepusha…