TOFAUTI YA MWANAMKE NA MWANAUME NDANI YA SWALA

“… BASI SIMAMISHENI SWALA NA TOENI ZAKA…”(22:78) Amri hii ya Allah Subhanahu Wata’alah kama ilivyo ndani ya kitabu chake kitukufu kinawahusu waumini wote; mwanamume na mwanammke. Sote tunakiri kuwa Bwana…