TAKBIRA YA KUHIRIMIA

Takbira ya kuhirimia ya swala ndio nguzo ya tatu ya swala, hii ni kusema wakati wa kuingia ndani ya swala  ALLAAHU AKBAR. Hili linatokana na tendo lake mwenyewe Bwana Mtume…