SWALA ZA FARADHI NA NYAKATI ZAKE

Swala za fardhi ambazo Muislamu amefaradhiwa na Mola wake kuziswali kila siku, mchana na usiku ni swala tano. Kila moja miongoni mwa swala tano hizi ina wakati wake maalum ambao…