SWALA YA MSAFIRI

UTANGULIZI: Allah Mola Mwenyezi anasema ndani ya Qur-ani Tukufu (muongozo sahihi wa wanadamu) “….WALA HAKUWEKA JUU YENU MAMBO MAZITO KATIKA DINI….” (22:78) Maana sahali ya kauli hii tukufu ya Allah…