SWALA YA MGONJWA

Swala ndio nguzo ya pili miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Kwa hivyo basi kuihifadhi swala kwa kuiswali namna itakiwavyo na kwa wakati uliowekwa na sheria ni kielelezo kinachoonyesha nguvu…