SUNNA ZA UDHU

Kabla hatujaanza kuzieleza suna za udhu, ni vema tukajikumbusha suna ni nini ? Neno “Suna” lina maana mbili : maana ya kilugha na maana ya kisheria. Suna katika lugha imefasiriwa…