SUBIRI KWA MITIHANI INAYOKUSIBU

Ndugu yangu katika imani-Allah Taala atupe imani ya kweli itakayotupa kheri za duniani na akhera-Aamiyn! Tunaendelea kuusiana katika mapenzi ya Allah, ufahamu na uelewe kwamba miongoni mwa mambo makubwa yenye…