SIRA YA MTUME – UTANGULIZI

“BILA SHAKA MNAO MFANO MWEMA KWA MTUME WA MWENYEZI MUNGU…”Al-qur-an (33:21)