SHARTI ZA SWALA

Sharti tunazozikusudia hapa ni zile sharti za kusihi swala. Maana ya sharti :- Sharti ya kitu ni lile jambo au tendo ambalo upatikanaji wa kitu husika unalitegemea jambo/tendo hilo lakini…