SHARTI ZA MAAMUMA

Maamuma anayeswali nyuma ya imamu kumeshurutizwa sharti kadhaa ili kumfuata kwake imamu kusihi. Miongoni mwa sharti muhimu ni kama zifuatavyo:- 1)     Mfuataji (maamuma) asijue kubatilika kwa swala ya imamu wake…