SHARTI ZA KUSIHI SWALA YA IJUMAA

Zikipatikana sharti saba hizi tulizozitaja, swala ya Ijumaa itakuwa tayari ni wajibu kwa muhusika ila tu itakuwa haisihi ila kwa kupatikana sharti nne zifuatazo:- 1.Kuwa ndani ya mipaka ya mji:…