MINBARI YA RAMADHANI-II

Yale ambayo swala huyatekeleza mara tano kila siku, swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huyatakeleza mara moja kila mwaka. Katika kipindi chote cha swaumu yaani tokea kuchomoza kwa alfajiri mpaka…