SEHEMU YA KWANZA

HII NDIYO DAWA, PONYO (POZO) LIKO WAPI? Allah Mola Mwenyezi anasema: “SOMA ULIYOLETEWA WAHYI KATIKA KITABU (hiki ulicholetewa) NA ISIMAMISHE SWALA. BILA SHAKA SWALA (ikiswaliwa vilivyo) HUMZUILIYA HUYO (mwenye kuswali…