SAFARI YA PILI YA SHAMU

Bi Khadijah binti Khuwaylid, Bibi mkureshi alikuwa ni mwanamke mwenye tabia njema, anayekubalika na kuheshimika katika jamii ya watu wa Makkah. Mbali na sifa hizi, Bibi huyu alikuwa miongoni mwa…