SABABU ZA KUTAYAMAMU

Muislamu hatayamamu kwa sababu tu amejisikia kufanya hivyo, akaacha kutawadha. Bali uislamu umeweka hali na mazingira maalumu, ambamo humo ndimo mtu anaruhusiwa kuitumia na kuitekeleza sheria hii ya tayamamu. Hali…