RUKHUSA YA KUKUSURU

SWALA YA MSAFIRI HUWAJE? Allah amempa msafiri rukhsa mbili kama ifuatavyo:- RUKHSA YA KUKUSURU (SHORTENING): Hii ni rukhsa inayohusisha upunguzaji wa idadi ya rakaa za swala ambapo msafiri huruhusiwa kuziswali…