RUKHUSA YA KUJUMUISHA

Hii ni rukhsa inayompa msafiri nafasi ya kuzijumuisha swala mbili na kuziswali katika wakati wa mojawapo ya swala mbili hizo. Ushahidi na dalili juu ya rukhsa hii ya kujumuisha unapatikana…