SOMO LA KUMI NA NANE -01 , Wale wanao kula mali ya yatima kwa dhulma

Alhamdulillah! Kuhimidiwa ni kwa Allah! Ambaye amesema na kauli yake ni haki: “Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo yachuma. Hapana dhulma leo. Hakika Allah ni Mwepesi wa kuhisabu”.  Na amani…

SOMO LA KUMI NA NANE

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WATENDA MAASI SIKU YA KIYAMA” Sifa zote njema zimuendee Mola Mlezi wetu kwa Hidaya zake za wazi na zilizo fichikana azitoazo wakati wote, ambaye ni Yeye…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA NANE

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI” Sifa njema zote ni haki ya Allah; Mola wa viumbe wote. Yeye pekee ndiye wa kuabudiwa na kuombwa. Rehema na Amani zishuke juu…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA SABA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu; aliye uumba ulimwengu kuwa ni nyumba na uwanja wa matendo na akaiumba Akhera kuwa…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA SITA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. “MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI” Shukrani na sifa zote njema ni milki na stahiki yake Allah Mola Muumba wa mbingu saba…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA TANO

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Atakaswe na adhukuriwe Allah asemaye: “Naye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi kwa haki. Na anapo sema: Kuwa! Basi huwa. Kauli yake ni…

SOMO LA KUMI NA SABA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Sifa zote njema ni zake Mola Muumba wa viumbe vyote ambaye: “…Yeye ndiye Allah mbinguni na ardhini. Anajua ya ndani yenu na ya…

SOMO LA KUMI NA SABA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Ashukuriwe na ahimidiwe Allah ambaye: “Yeye ndiye aliye kuumbeni kwa udongo, kisha akakuhukumieni ajali, na muda maalumu uko kwake tu. Tena baada ya…

SOMO LA ISHIRINI – MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI.

Kuhimidiwa na kutakaswa ni kwake Allah, ambaye: “Yeye ndiye wa Mwanzo na ndiye wa Mwisho, naye ndiye wa Dhaahiri na wa Siri, naye ndiye Mjuzi wa kila kitu”. Ewe Mola…

SOMO LA KUMI NA TISA

MANDHARI YA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Kila sifa kamali zinamstahikia Allah Mtukufu, aliye sema katika kitabu chake kitukufu: “Yeye ndiye aliye mtuma Mtume wake kwa uwongofu na dini ya haki, ili…