SOMO LA KUMI NA NANE-05

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WATENDA MAASI SIKU YA KIYAMA” Kuhimidiwa na kutukuzwa kunamstahikia Allah; Mola Mlezi wa viumbe wote, ambaye ndiye aliye muambia Mtume wake: “Na waonye siku inayo kurubia,…

SOMO LA KUMI NA NANE-04

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WATENDA MAASI SIKU YA KIYAMA” Sifa zote njema ni zake Allah; Mola Mlezi wa viumbe vyote, sifa zinazo kidhi neema zake na kutosheleza ziada zake. Allah…

SOMO LA KUMI NA NANE-03, Mutakabirina; Wanao fanya kiburi, majivuno na jeuri

Himda na shukrani zote njema ni stahiki yake Allah; Mwenye utukufu na ukuu, Mstahiki wa himda na sifa zote za ukamilifu, azali na milele. Ambaye Yeye ndiye: “Anajua khiyana ya macho na…

SOMO LA KUMI NA NANE -02 , Wale wanao kula mali ya yatima kwa dhulma

Alhamdulillah! Kuhimidiwa ni kwa Allah! Ambaye amesema na kauli yake ni haki: “Leo kila nafsi italipwa kwa iliyo yachuma. Hapana dhulma leo. Hakika Allah ni Mwepesi wa kuhisabu”.  Na amani…

SOMO LA KUMI NA NANE-01

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WATENDA MAASI SIKU YA KIYAMA” Sifa zote njema zimuendee Mola Mlezi wetu kwa Hidaya zake za wazi na zilizo fichikana azitoazo wakati wote, ambaye ni Yeye…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA NANE

“MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI” Sifa njema zote ni haki ya Allah; Mola wa viumbe wote. Yeye pekee ndiye wa kuabudiwa na kuombwa. Rehema na Amani zishuke juu…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA SABA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu; aliye uumba ulimwengu kuwa ni nyumba na uwanja wa matendo na akaiumba Akhera kuwa…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA SITA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. “MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI” Shukrani na sifa zote njema ni milki na stahiki yake Allah Mola Muumba wa mbingu saba…

SOMO LA KUMI NA SABA SEHEMU YA TANO

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Atakaswe na adhukuriwe Allah asemaye: “Naye ndiye aliye ziumba mbingu na ardhi kwa haki. Na anapo sema: Kuwa! Basi huwa. Kauli yake ni…

SOMO LA KUMI NA SABA

MANDHARI NA MUONEKANO WA WAKANUSHAJI NA MAKAFIRI. Sifa zote njema ni zake Mola Muumba wa viumbe vyote ambaye: “…Yeye ndiye Allah mbinguni na ardhini. Anajua ya ndani yenu na ya…