NYONGEZA KATIKA KUTAJA UMRI

Tamaanisha na kukusudia kwa neno “baleghe” ule umri ambao atakapoufika mtu mwanamume au mwanamke hupata sifa ya kuwa ni mtu MUKALLAFU. Yaani sasa anatakiwa kuyatekeleza yale yote aliyoamrishwa au kukatazwa…