AYA YA WIKI (JUMA LA 88)

ISHI NA MUONGOZO NA MAELEKEZO YA QUR-ANI, UFANIKIWE DUNIANI NA AKHERA: Uone uwezo na uumbaji wa Mola wako ili upate kumtukuza na kumuabudu: “AMETUKUKA ALIYE ZIJAALIA NYOTA MBINGUNI, NA AKAJAALIA…

HADITHI YA WIKI (JUMA LA 88)

Imepokewa kutoka kwa Jaabir bin Abdillah – Allah awawiye radhi – ya kwamba Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Nimepewa mambo matano ambayo hajapata kupewa yeyote kabla yangu; Nimenusuriwa kwa…

KATAZO LA WIKI (JUMA LA 88)

Leo ulimwengu mzima unateseka na kupitia katika majanga makubwa, umekumbwa na maradhi mabaya yanayo ambukiza kwa kasi kubwa na kuua kwa halaiki. Familia nyingi leo, watoto wameachwa yatima, wanawake wameachwa…

SWALI LA WIKI (JUMA LA 88)

SWALI: Naomba kujua hukumu ya sheria katika utumiaji wa alkoholi katika masuala ya tiba; yaani kuifanya kuwa ni sehemu ya viambata vya dawa? JIBU: Ni haramu kujitibu kwa kunywa alkoholi…

AYA YA WIKI (JUMA LA 87)

ISHI NA MUONGOZO NA MAELEKEZO YA QUR-ANI, UFANIKIWE DUNIANI NA AKHERA: Uone uwezo na uumbaji wa Mola wako ili upate kumtukuza na kumuabudu: “NAYE NDIYE ALIYE ZIPELEKA BAHARI MBILI, HII…

HADITHI YA WIKI (JUMA LA 87)

Imepokewa kutoka kwa Umar bin Al-Khatwaab – Allah amuwiye radhi-amesema: Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Atakaye tawadha vile itakiwavyo, kisha akasema (akaomba baada yake dua hii): Ash-hadu an laa…

KATAZO LA WIKI (JUMA LA 87)

Kwa nini lakini upuuzie mafundisho ya Mtume wako na kujinyima fursa ya kuhodhi kheri nyingi?! Kwani hujui kuna mambo mengi tu ambayo hayakugharimu chochote na ambayo hayana taklifu hata kidogo,…

SWALI LA WIKI (JUMA LA 87)

SWALI: Mimi ni mwanafunzi na katika mitihani yangu mara nyingi huwa nakopi majibu. Nini mtazamo wa sharia katika hilo, je hiyo ni ghushi (udanganyifu)? JIBU: Kama kunakili katika mtihani si…

AYA YA WIKI (JUMA LA 86)

ISHI NA MUONGOZO NA MAELEKEZO YA QUR-ANI, UFANIKIWE DUNIANI NA AKHERA: Uone uwezo na uumbaji wa Mola wako ili upate kumtukuza na kumuabudu: “JE! HUONI JINSI MOLA WAKO MLEZI ANAVYO…

HADITHI YA WIKI (JUMA LA 86)

Imepokewa kutoka kwa Uthmaan bin Affaan-Allah amuwiye radhi-kutoka kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Atakaye ukamilisha udhu kama alivyo amrishwa na Allah, basi swala tano (anazo ziswali kwa udhu…