AYA YA WIKI (Juma la 75)

Ishi na muongozo na maelekezo ya Qur-ani, ufanikiwe duniani na akhera: Miongoni mwa mambo yanayo pelekea kuongezeka kwa riziki/kipato, ni kutoa sana sadaka: “Sema: Kwa hakika Mola wangu Mlezi humkunjulia…

HADITHI YA WIKI (Juma la 75)

“Mbora wenu ni yule aliye mbora wenu kwa ahali wake (watu wake wa nyumbani)”. Sahih Ibn Hibbaan-Allah amrehemu.

KATAZO LA WIKI (JUMA LA 75)

Si ustaarabu, si uungwana na wala sio mafundisho ya Uislamu, kwa nini lakini ushike utupu (uchi) wako wa mbele au wa nyuma kwa mkono wako wa kulia?! Kumbuka lakini, mkono…

SWALI LA WIKI(JUMA LA 75)

SWALI: Mwanamke mtaabadi, anapenda Swakuswali jamaa msikitini khususan swala ya Tarawehe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini mtazamo na hukumu ya sheria katika kadhia hii ya mwanamke kwenda msikitini…

AYA YA WIKI(JUMA LA 74)

Ishi na muongozo na maelekezo ya Qur-ani, ufanikiwe duniani na akhera: Miongoni mwa mambo yanayo pelekea kuongezeka kwa riziki/kipato, ni kukithirisha kuleta Istighfaari: “Nikasema: Ombeni msamaha kwa Mola wenu Mlezi,…

HADITHI YA WIKI (JUMA LA 74)

“Wabora wenu ni wale wazuri mno wenu wa tabia”. Bukhaariy-Allah amrehemu.

KATAZO LA WIKI (JUMA LA 74)

Jamani, hayo macho uliyo pewa bure na Mola wako na ambayo wenzako wengi tu hawakupewa, Allah amewafanya kuwa ni vipofu kwa hekima anazo zijua Yeye mwenyewe, hayo tambua ni neema…

SWALI LA WIKI (JUMA LA 74)

SWALI: Mwanaadamu hupitia hatua mbali mbali katika afya yake, kwa sababu ama ya utu uzima au maradhi imefikia hawezi kuzuia mkojo, unamtoka pasina hisia. Nini hukumu ya sheria kwa mtu…