NIA

Hii ndiyo nguzo ya kwanza ya swala. Maana ya nia kwa ujumla.  Hili ni kusudio la kutenda jambo/kitu Fulani hali ya kulikutanisha kusudio hilo na kitendo makusudi (kilichokusudiwa) Maana ya…