NGUZO ZA KIISLAMU

Dini hii ya Kiislamu imejengwa juu ya nguzo tatu za msingi, ambazo ni:- 1.         UISLAMU, ambao huu umejengwa juu ya nguzo     tano kama zifuatavyo:- Shahada mbili Kusimamisha swala tano Kutoa…