NASABU YA MTUME KUUMENI KWAKE

Nasabu ya Bwana Mtume – Allah amrehemu na kumshushia amani – kwa upande wa baba yake ni kama ifuatavyo:- Yeye ni Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil – Mutwalib Bin Haashim…